Hvordan skrive pressemelding | Magne Lindholms hjemmeside

Magne Lindholms hjemmeside

    Stacks Image 17

Hvordan skrive pressemelding

En pressemelding er først og fremst en informerende tekst. Den skal være klar og lett å forstå. Den må også inneholde nøkkelinformasjon. Tenk deg at du er journalist. Da får du overrakt pressemeldinga av en stressa vaktsjef i redaksjonen, som sier: Følg opp denne saken. Alt journalisten trenger for å forstå saken må stå i meldinga, og det skal også stå hvem journalisten kan kontakte for å få flere opplysninger eller kommentarer. Husk at pressemeldinger også fungerer som artikkelutkast. Skriver du godt og informativt om din egen sak, er det store sjanser for at det du skriver vil stå i avisen. Men du skal ikke late som om du skriver avisartikkel. Det er det journalisten som skal gjøre.

La oss ta det punktvis:

Hva saken dreier seg om
Dette skal stå i første avsnitt. Som regel vil en pressemelding dreie som utviklingen av en aktuell sak. For eksempel kan Sykepleierforbundet ha valgt Anne Hansen til ny leder. Da skal meldingen åpne med setningen: Anne Hansen er valgt til ny leder i Sykepleierforbundet. Dette kan eventuelt bli overskrift.

En kort forklaring
I tilfellet med Anne Hansen bør det stå noe om stemmetall, om hun hadde motkandidater, om det var en kampvotering osv. Hvis det er en lønnsforhandling som har brutt sammen, skal det stå hvorfor bruddet kom. Hvis man kom til enighet etter fristen bør det stå at det skjedde på overtid, evt med tidspunkt.

Eventuelle vurderinger
Hvis pressemeldinga går inn i en polemikk eller strid bør du fortelle hva uenigheten dreier seg om. Hvis du kommer med et fagpolitisk utspill er det her du kan framstille saken slik du mener den bør framstilles. Du vil tjene på en saklig tone. Skriv aldri noe stygt om motstanderen. Husk at en god sak gjerne følges opp av et intervju med en journalist. Spar de saftige utspillene til intervjuet.

Hva nå?
Beskriv eventuelt hva deres neste trekk i utviklingen av saken vil være.

Pressekonferanse eller andre møter?
Mange pressemeldinger er innbydelser til pressekonferanser eller tilbud om intervjuer. Sørg for at dette er avtalt med de ansvarlige i din organisasjon på forhånd, og opplys hvor og hvordan journalister skal få tak i de ansvarlige.

Kontaktinformasjon

Oppgi alltid hvem som står bak pressemeldinga, og hvem journalisten kan kontakte for å få flere opplysninger. Hvis du skal skrive pressemelding mens det er en leder som er ansvarlig, må du avtale med lederen at hun er tilgjengelig for pressen når meldinga går ut! Dagens medier er nettbasert, og da betyr hurtighet alt. Husk navn, adresse, telefon (også mobil) epost, nettadresse.

Lengde

Aldri mer enn en A4-side.

Hvordan skrive?

Følg malen ovenfor. Les teksten høyt mens du skriver den, og les hele teksten høyt når du kontrollerer den etterpå. Bruk et enkelt og muntlig språk. Del opp lange setninger med punktum. Klarér alltid innholdet med den ansvarlige i organisasjonen.
Hvordan skrive pressemelding | Magne Lindholms hjemmeside