CV | Magne Lindholms hjemmeside

Magne Lindholms hjemmeside

CV

Magne Lindholm
1951 Født i Oslo
1970 Examen artium  ved Hegdehaugen Skole i Oslo. 
1970 – Student i Oslo
1970-74 Miljøaktivist i Samarbeidsgruppa for natur- og miljøvern (snm)
1979 - 1983 Kulturjournalist, forlagskonsulent.
1983 Cand. philol ved Universitetet i Oslo. Norsk hovedfag.  Hovedoppgave om Arild Nyquist.
1984/85 Frilans  journalist, skribent og forlagskonsulent
1985-87 Forlagsredaktør Gyldendal Norsk Forlag, skjønnlitterær avdeling
1987-89 Programredaktør NRK, kulturredaksjonen  radio P2
1990-93 Programsekretær NRK, kulturredaksjonen  radio P1
1993-1998 Programsekretær i dokumentarredaksjonen NRK P2
1998-2001 Fri skribent og oversetter
2001– Høgskolelektor Høgskolen i Oslo og Akershus, Institutt for journalistikk og Mediefag/IJM
2015   Dr. polit med avhandlingen Journalistikkens autoritet
2015   Førsteamanuensis ved  Institutt for journalistikk og mediefag/IJM. Oslo Metropolitan University/OsloMet
2019 – Fri skribent og forfatter

Gift, tre barn

Utgivelser:

CD-er:
Original Prøysen
5 CD-er med upubliserte NRK-opptak av Alf Prøysen. Prosjektleder, utvalg og kommentarer sammen med Jørn Simen Øverli. 1992

Radioprogrammer:
Programseriene
Den elektriske ål
Kritikertorget
Temaserier om Mellomeuropa etter murens fall, idrett, Alf Prøysens forfatterskap mm.
Radiodokumentarer
Alt dette ligger i NRKs arkiv.

Utgitte bøker:
Skyggeskribent  for Trond Hegnas selvbiografi Min versjon (Gyldendal Norsk Forlag, Oslo 1981)
Fra babyboom til befolkningsunderskudd (Universitetsforlaget, Oslo 1985) (Populærversjon av Befolkningsutvalgets innstilling)
Lyd (Gan forlag,  Oslo 2001).Lærebok i lydarbeid 248 s
Makt. Mening. Medier.  (Gan forlag,  Oslo 2004) Lærebok i mediekunnskap. 244 s.
Journalistikkens autoritet. Doktoravhandling. Høgskolen i Oslo og Akershus 2015
Journalistikk, verdier og menneskerettigheter (Universitetsforlaget, Oslo 2019) sammen med Audgunn Oltedal
Leve Lillomarka (Lillomarkas Venner 2019) -Redaktør for Lillomarkas Venners 50 års jubileumsbok

Artikler:
Anmeldelser  og artikler i 
Dagbladet,
Klassekampen,
Vinduet,
Samtiden,
Norsk Medietidsskrift
,
Norsk Mediehistorisk tidsskrift
pluss div antologier.