Eikesdal og vannet | Magne Lindholms hjemmeside

Magne Lindholms hjemmeside

    Stacks Image 17
Eikesdal og vannet | Magne Lindholms hjemmeside

Vannet ble ført bort fra Eikesdal

Her er et kart som viser hvordan samtlige utbygginger i fjella rundt Eikesdal og Eresfjord førte til at vann ble ført bort fra dalen. Aurautbyggingen (1953-56) førte vannet til Sunndalsøra, mens Mardølautbyggingen (Grytten kraftverk, satt i drift 1975) var et «takrenneprosjekt» som førte vannet til Romsdal.
Dette er en av grunnene til at bygdefolket var så sterkt mot utbyggingsplanene i Mardøla.
Kilde: https://www.eresfjord.no/uploads/wpPuLKpR/kart_generalplan_aura_grytten_kart.pdf