Mardøla | Magne Lindholms hjemmeside

Magne Lindholms hjemmeside

50 år siden Mardølaaksjonen!


I juli/august 2020 er det femti år siden Mardølaaksjonen.
Fossen gikk tapt. Det visste vi, for aksjonen i Sandgrovbotn i Eikesdalen var en fortvilt protest både mot saksbehandlinga i den aktuelle saken, og den hemningsløse raseringa av norsk natur som kraftutbygginga sto for.

Vi tapte slaget, men vant krigen. Norge fikk en egen miljøvernminister, og noen år etter kom Samlet plan for vassdrag, som slo fast at de store kraftutbyggingsprosjektenes tid var over. Utbyggingsprosjekter skulle også ses i sammenheng.

I dag står vi overfor en ny, tilsvarende trussel: Nedbygging av naturen med vindmøller, som vil forandre store naturområder til industrilandskap.

Det eneste fornuftige i våre klimakrisetider er å senke energiforbruket. Men det er det få som tør å si høyt.

I forbindelse med femtiårsjubileet for Mardølaaksjonen blir det arrangert et jubileum i Eikesdal og Eresfjord 7-8 august 2020.

De har en egen facebookgruppe:
https://www.facebook.com/groups/556270201575926/

Mer informasjon om jubileet liggger her:
https://www.eresfjord.no/lag-org/mardola-2020

Her finner du en side med presseklipp fra Mardølaaksjonen i 1970.
Du kan også gå direkte til http://eresfjord.no/uploads/WSIlonoZ/diverse_info_og_bilder-1.pdf