Oversikt reguleringsplan

Magne Lindholms hjemmeside

    Stacks Image 17

Oversiktskart over reguleringsforslaget for Grefsenkleiva og Trollvannskleiva høsten 2020


Last ned kartet
Tilbake til analysen av reguleringsforslaget
Stacks Image 24
Underlagskartet er hentet fra reguleringsplanen for Grefsenkleiva og Trollvannskleiva slik utkastet så ut 10.08.2020.
Oppå dette har jeg lagt et utsnitt av satellittfoto av anlegget våren 2020 hentet fra 1881.no.

Jeg har også lagt inn en skisse av T4-området nord og øst for alpinanlegget. T4-områder er områder som er avmerket i kommuneplanen med regional verdi som friluftslivsområde. Her skal man ikke gjøre inngrep uten spesielle grunner. Slike grunner er ikke oppgitt i reguleringsforslaget eller forarbeidene.

Fylkesmannen i Oslo og Viken har satt i gang arbeid for å verne det samme området, men har skåret ut en bit under den planlagte heistraseen i Grefsenkleiva. Naturvernforbundet i Oslo og Akershus har protestert mot denne reduksjonen.

Alle kommentarer i kartet er nærmere utdypet i analysen.

Last ned kartet her

Last ned analysen av reguleringsplanen

Tilbake til gjennomgangen av reguleringsplanen
Oversikt reguleringsplan