Makt og journalistikk | Magne Lindholms hjemmeside

Magne Lindholms hjemmeside

    Stacks Image 17

Makt og journalistikk


Hvem har makt over nyhetene du leser? Hvordan påvirker nyhetene oss? Endrer nettgigantene journalistikken?

9788215063577_9b11b02d24e6008a2cca965c9c9d4a87

Journalister setter idealer om uavhengighet og maktkritikk høyt. Dette er en hjørnestein i journalistenes yrkesideologi. Samtidig kjemper de hver dag om lesernes oppmerksomhet, tilgang til kilder og annonsørenes betalingsvilje. Det er ikke alltid lett å være idealist.
Det er et åpent spørsmål om journalistenes forestilling om sin egen maktkritiske posisjon styrer deres daglige virksomhet, eller om den tildekker virkeligheten.

«Makt og journalistikk» handler om hvordan vår tids journalistikk er underlagt mange former for makt. Dette er både en innføringsbok og en vei inn i faglig fordypning om forholdet mellom journalistikk og samfunn. Et sentralt tema er hvordan internett har skapt nye maktstrukturer som rammer inn og påvirker journalistikken.

Jeg diskuterer ulike sider ved fenomenet makt, hvilke utfordringer som oppstår i journalistens møte med makten, og hvordan journalisten selv utøver makt.

For å holde orden på en slik diskusjon er det viktig å operere med et forholdsvis vidt maktbegrep. I boka diskuterer jeg maktutøvelsen langs de tre dimensjonene makt gjennom styrke (ofte tvangsmakt), strukturell makt og symbolsk makt (makten over tanken).

Jeg har lagt vekt på at boka skal være lett og inspirerende å lese, samtidig som den kan fungere som en vei inn i faglitteraturen på feltet.

I dag er det nesten umulig å få utgitt slike bøker uten at de blir lansert som lærebøker. Derfor er Makt og journalistikk skrevet for både å fungere som lærebok, og som en generell innførings- og debattbok for et bredere publikum.

Hvis du kjøper boka fordi den er på pensum planlegger du kanskje å selge den videre etterpå. Det kan du godt gjøre, men jeg har skrevet den slik at du skal få lyst til å beholde den!
Boka kom på markedet i august 2022.

Her kommer du til forlagets presentasjonsside

Her kan du bla i boka

Her kan du laste ned innholdsfortegnelsen

Skal du kjøpe boka på nett er det greit å spare porto.

Du slipper porto på Bokkilden eller Haugenbok.

Makt og journalistikk ble utgitt i 2022

Makt og journalistikk | Magne Lindholms hjemmeside