Fra baby-boom til fødselsunderskudd | Magne Lindholms hjemmeside

Magne Lindholms hjemmeside

Fra baby-boom til fødselsunderskudd

Dette er en populærversjon av Befolkningsutvalgets innstilling fra 1984 (NOU 1984:62).
På 80-tallet ble det eksperimentert med å skrive populære versjoner av offentlige utredninger for å skape politisk debatt om innholdet. Det var ikke så veldig vellykket, og boka ble ingen bestselger.
Legg merke til KASSERT-stempelet på Nasjonalbibliotekets digitaliserte eksemplar!)

Utredningen er et interessant eksempel på tankene rundt befolkningsutviklinga i Norge, slik de ble formulert i Norge på 1980-tallet. Problemstillingen er blitt svært aktuell igjen i 2020, siden fødselstallene har gått dramatisk ned det siste tiåret.

Ideene her er altså ikke mine. Jeg har forsøkt å oversette budskapet fra byråkratspråk til vanlig skrift. Jeg må legge til at NOU-en var veldig begrenset av mandatet, siden de verken fikk lov til å vurdere abortpolitikken eller innvandringspolitikken. De temaene var for kontroversielle, fordi de faktisk har virkning på folketallet. Både nasjonalisme og religion skapte politiske tabuer den gangen. I dag skaper de åpen konflikt.

Utvalget foreslo en storstilt øking av støtten ved fødsler, som lang fødselspermisjon og god økonomiske kompensasjon. Dette ble gjennomført, og resultatene kan vi alle nyte godt av i dag. Særlig de som er født fordi mødrene fant ut at de hadde råd til et barn til!

Likevel får norske kvinner langt mindre enn 2,1 barn i gjennomsnitt i dag, slik de må hvis befolkningen skal holde seg konstant - uten innvandring.

Hele boka (og Befolkningsutvalgets innstilling) kan leses på Nasjonalbibliotekets nettsider.