Journalistisk innovasjon | Magne Lindholms hjemmeside

Magne Lindholms hjemmeside

2016.10.26 Journalistisk innovasjon

Klassekampen “ I Dag” 26.10.2016

På medieforskerkonferansen i Bergen nylig etterlyste bransjens representanter innovasjon og digital kompetanse. Vi kan glede dem med at journalistikkforskere i Oslo og Volda alt har utviklet et innovativt, digitalt konsept, som vil revolusjonere den politiske nyhetsdekningen.
Programmet Algopol vil kombinere tekstgeneratoren Wordsmith fra Automated Insights med en norskutviklet nettverksmodell. Politiske partier og organisasjoner legges inn i en base der alle er tildelt en unik kode. Koden plasserer aktørene på et politisk kart, hvor et binært konfliktmønster er koplet til et sosiometrisk cluster: Partier og hovedorganisasjoner som LO og NHO er tildelt en hovedmotstander, mens mindre aktører som Norges Fiskarlag og Civita ligger i et lag der kombinasjonsaksen har samme prioritet som konfliktaksen. Samtlige aktører kan selv legge inn vedtak, politiske føringer eller ferdige uttalelser i programmets tekstbase.
Algopol er læringsbasert og tilpasset digital kommunikasjon. Når et utspill kommer fra en av organisasjonene, analyserer Algopol meldingen og sender den automatisk til en relevant motstander for kommentar. Spørsmål genereres ut fra en dynamisk formelsamling. Algopol foreslår også ferdige svar. I betaversjonen må organisasjonene selv godkjenne et svaralternativ, men det forventes en suksessrate på 90%.
For å skape variasjon legges det inn en randomvariabel, slik at partier veksler med tenketanker. Programmet sikrer at våre to mediekonsern og NRK velger ulike løsninger, og har sperre mot enkildejournalistikk.
Tekstgeneratoren spisser konfliktene og produserer ferdig tekst. Sammenbindende setninger blir hentet fra Norsk aviskorpus. Frank Aarebrots formuleringer har prioritet, slik at digitalproduserte meldinger ikke skiller seg fra manuelle. All ny tekst går inn i den felles tekstbasen, og treffsikkerheten øker ved bruk. Bilder hentes automatisk fra Scanpix.
Siden partier skifter standpunkt i regjering, blir det politiske kartet justert ved valg. I en framtidig versjon vil programmet bli koplet direkte til meningsmålingene, og en algoritme for realitetsorientering legges inn under valgkamper.
Algopol gjør det mulig å halvere antallet journalister i politisk avdeling, uten at publikum merker noen forskjell. Redaktørene er skjermet, så alle kommentarer blir som før.