Informasjonsskandale

Magne Lindholms hjemmeside

2011.04.12 Informasjonsskandale


Klassekampen "I dag" 12.04.2011

Det er behagelig å tro at sykehusstriden skyldes at økonomene har overtatt ledelsen i helseforetakene. Så enkelt er det neppe. Ledelsen i helseforetakene får støtte for mange av sine planer i de medisinske fagmiljøene. Likevel er befolkningen mot planene.

Hva kan årsaken være? Det er umulig å vite. Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen gjentar og gjentar at hun har vurdert sakene på beste vis. Men verken hun eller andre ansvarlige har tatt seg bryet med å fortelle hva de har vurdert.

Noe siver likevel ut til allmennheten. I Brennpunkt-programmet ”Sykehuskrigen” fortalte direktør Gunnar Bovim i Helse Midt-Norge at det ikke sto på penger. Reformene var nødvendige fordi det ikke ville være nok arbeidskraft til helsevesenet om noen år. Siden det er innvandrere som får vaktlistene til å gå rundt, må vi altså lete i innvandringspolitikken for å forstå framtidas sykehusstruktur i Møre og Romsdal.

Noen leger forteller fra tid til annen at moderne operasjonsteknikker er endret så mye at det er behov for større fagmiljøer. Betyr det at lokalsykehusene legges ned for at legene skal drive kikkhullskirurgi?

Slike spørsmål er verd å diskutere. Men diskusjonen kommer aldri, fordi argumentene aldri når offentligheten i sin fulle bredde. Dette gjør sykehusreformene til en gedigen informasjonsskandale.

En slik situasjon skulle i teorien være en ønskesituasjon for politiske journalister. Journalister pleier jo å si at deres fremste oppgave er å grave opp skjult informasjon. Men norske politiske journalister ser ut til å være allergiske mot å informere om det saklige innholdet i helsepolitikken. Grunnen til dette demonstrerer de hver dag: De beskriver all politikk som et spill. Det eneste de vil uttale seg om, er om politikerne er svekket eller styrket det siste døgnet. På denne måten slipper de politiske journalistene å sette seg inn i tungt fagstoff. Samtidig kan de heve seg høyt over politikerne, som omtales som om de var veddeløpshester.

Vi er vitne til en situasjon der verken politikere eller journalister har gjort jobben sin. En viktig del av denne jobben er å informere allmennheten, for hvis demokratiet skal fungere må velgerne være godt informert. Når vi ikke blir det, er en av grunnene at norske medier er fulle av politiske journalister som blokkerer informasjon like effektivt som noen helseminister.