Skal Norge korsfestes?

Magne Lindholms hjemmeside

2010.09.16 Skal Norge korsfestes?

Klassekampen "I dag" 16.09.2010

Vindmøller slipper ikke ut CO2. Men det gjør ikke nødvendigvis en storstilt utbygging av vindmøller i Norge til et miljøtiltak.

Vindmøller står ikke alene. De er en del av et kraftsystem. I det norske kraftsystemet produseres all kraft for å bli levert til det nordiske energimarkedet, som igjen er koplet til det europeiske. Målet er ikke lokal energiforsyning, men maksimal inntjening.

Vi hører stadig at norsk vannkraft og vindkraft skal erstatte forurensende kullkraft i Europa. Problemet er bare at kraftoverskuddet i Norge er forsvinnende lite i forhold til det europeiske energibehovet, som stadig vokser. Hvis Norge skal produsere så mye kraft at det monner i det europeiske CO2-regnskapet, krever det en voldsom økning av den norske kraftproduksjonen. Skal denne energien produseres av vindmøller, må hele kysten dekkes av vindmølleparker.

Mer vindkraft krever mer vannkraft. Det blåser mye langs kysten vår, men det løyer av og til. Da må vindkraft suppleres av andre kraftkilder. Vannkraft passer perfekt til dette. Den skotske energiministeren foreslo nylig at Norge og Skottland skulle levere kraft sammen. Når det var vindstille ved de skotske vindmølleparkene, skulle de norske turbinene gå for fullt. En kjempebusiness, med grønt sertifikat.

Skottland får neppe noen slik avtale. Men norske kraftleverandører vil tjene på en slik samkjøring. Da må linjenettet bygges ut, slik at strømmen fra de ytterste nes kan nå markedet når det blåser. Hvis vindmøller i Norge skal forsyne Europa, vil mastene i Hardanger bli rene barnematen.

Forslagene om å bygge ut vindkraft i den store stil for å redde Europa fra karbondioksidens forbannelse minner mistenkelig om et kristent frelsesmotiv. Norge er selvfølgelig plassert i frelserrollen, men få snakker om det som må ofres. Dersom vi skal ha det minste håp om å frelse Europa med vindkraft, vil Norges kyst bli omskapt til et tusen kilometer langt Golgata, med en skog av veivende vindmøller. Under møllene kan reven fråtse i havørn med brukne vinger. Inne i fjorden ligger elvene tørrlagt.

Selv om kysten ofres, blir det neppe noen frelse. Det gir utbyggerne blaffen i, for det er pengene de er ute etter.

Det eneste som virkelig nytter er å senke energiforbruket. Men akkurat det offeret ser ut til å være for stort.