Sjanselikhet

Magne Lindholms hjemmeside

2008.08.25 Sjanselikhet

Klassekampen "I dag" 25. 08. 2008

Midt i fellesferien yppet tankesmia Civitas innleide stjernefilosof Lars Fr. Svendsen til debatt om fattigdom i Norge. Den skal ikke gjentas her. Men fattigdom har med likhet å gjøre, og her hadde Svendsen et interessant poeng. Han avviste resultatlikhet som ideal, og gikk i stedet inn for ”mulighetslikhet”. De fleste kaller dette for sjanselikhet, men la gå.

Resultatlikhet betyr at resultatet blir det samme for alle, uansett hva de gjør. I lettversjonen er dette sosialdemokratenes favoritt. Barn konkurrerer på idealtid, og voksne betaler marginalskatt. Slik blir gevinsten fordelt på oss alle. Problemet er bare at ingen tar i noe ekstra, så det blir mindre å dele.

Sjanselikhet bygger på det motsatte prinsippet: alle skal ha like sjanser i utgangspunktet, og får beholde gevinsten. Dette sporer til innsats, og de fleste synes det er rettferdig. Derfor er sjanselikheten de liberales favoritt.

Men hvilke tiltak er nødvendige for at alle skal få lik start i livet? I dag er den ene generasjonens resultat den neste generasjonens sjanse, men arv er uforenlig med sjanselikhet. Derfor må arveretten oppheves. Når vi dør, kan formuen overføres til en stiftelse, som legger ut hus og sparepenger som gevinst for neste generasjon. Gaver til egne barn er juks, så det må forbys.

Den som skal bli en vinner i dag må gjøre det godt på skolen. Foreldrenes utdanning er det som påvirker barnas skoleresultater mest. Derfor er det urettferdig når barn blir oppdratt av foreldrene. Oppdragelsen må skje i egne oppdragelsesinstitutter, som i en kibbutz. Disse instituttene må selvsagt ta knekken på kjønnsrollene, slik at gutter og jenter stiller likt.

Sjanselikhetsinstitusjonene kan godt være private. De må uansett kontrolleres av et Sjanselikhetstilsyn med vidtgående fullmakter. I tillegg må grensene lukkes hermetisk, slik at ingen lurer seg til å importere illegale sjanser fra utlandet.

Vi kan alle glede oss til dagen da Civita og Lars Fr. H. Svendsen har tatt konsekvensen av sine ideer, og utformet et konkret forslag til norsk sjanselikhetspolitikk. Høyre vil rope hurra når de får høre at foreldrene slipper den brysomme barneoppdragelsen. For ikke å snakke om jubelen fra familierederiene som sponser den konservative tankesmia, når det forkynnes for dem at arveretten er en saga blott.