En forberedt skandale

Magne Lindholms hjemmeside

2007.06.30 En forberedt skandale

Klassekampen "I dag" 30. 6. 2007

Som den interesserte leser har oppfattet, er kanalpakka RiksTV presenterte for det digitale bakkenettet 12. juni provinsiell og kunnskapsfiendtlig. Middelmådige norske kanaler parres med amerikansk standardunderholdning. Verden utenfor aksen Oslo- Bergen- Hollywood eksisterer knapt. Dette hadde knapt fortjent et sukk, hvis ikke firmaet hadde monopol, og resultatet var et politisk bestillingsverk.

Bakkenettet, som består av master, er ikke et hvilket som helst nett. Det er viktig i beredskapsperspektiv, og unikt både i demokratisk og kulturpolitisk sammenheng. Bakkenettet er det eneste telenettet det er mulig å regulere i særlig grad gjennom demokratiske organer. Satellitter er lette å sabotere, og store deler av kabelnettet er utenlandsk eid. TV er fortsatt vår viktigste massemedium, så det er ikke uvesentlig hva som sendes ut fra norske fjelltopper.

Alle som vet litt om teknologi skjønner at fjernsynet må digitaliseres. Problemet ligger i finansieringen. Allerede i 1999 foreslo regjeringen at moderniseringen skulle skje på kommersiell basis, uten at staten la ut en krone. Dette sluttet Stortinget seg til, og det er her problemet ligger.

Det digitale bakkenettet er som en riksvei. RiksTV, som fikk konsesjonen, eies av NRK, TV2 og Telenor. Det kan sammenliknes med å la Ford og Toyota bygge, eie og drive stamveien mellom Bergen og Oslo. Riktignok kan man pålegge dem å la andre bilmerker få kjøre. Men de vil aldri drive ut fra andre mål enn maksimal fortjeneste.

I TV-nettet er NRK den eneste som teoretisk sett kunne tenkt seg å handle i allmennhetens tjeneste. Men de er i mindretall. TV 2 og Telenor har ingen interesse av å gi det norske folk et kvalitetstilbud, verken når det gjelder kultur eller informasjon. Da TV2 opprettet sin nyhetskanal var det for å holde konkurrenter som BBC World ute av bakkenettet. RiksTVs direktør kommer direkte fra sjefsstolen i Telenors heleide Canal Digital. Det er RiksTVs sterkeste konkurrent.

RiksTVs kanalpakke var vel forberedt. Norske politikere vet sikkert at det ikke finnes noe slikt som en gratis lunsj, selv om den koster noen hundrelapper. Men de må ha trodd de kunne bestille et gratis bakkenett, til en verdi på over en milliard. 12. juni 2007 kom regninga. Den må vi alle betale, i form av en demokratisk og kulturpolitisk skandale.